zaterdag 19 april 2014

metamorphosen bij de appelkomende maanden schrijf ik mee aan een nieuw project bij de appel, metamorphosen, de voorstelling waarmee aus sr afscheid neemt van zijn gezelschap. het werk van ovidius vormt uiteraard het uitgangspunt, als bron van verhalen, dromen en beelden, het epos waarin ‘alles verandert en  niets vergaat, alles wisselt en vernieuwt, en toch, het grote geheel blijft wel bestaan, al schuift er nog zoveel van hier naar daar.’   er zullen daarnaast nog andere verhalen, gedichten, beelden, muziekfragmenten op onze schrijftafels komen te liggen, op die van mij ligt bijvoorbeeld ook werk van de griekse dichter kafavis dat al vaker een inspiratiebron voor mij is geweest. ik moest hier aan denken toen ik de metamorphosen net weer had herlezen.

probeer ze te bewaren, dichter
hoe weinig het er ook zijn, die even duren.
de visioenen van je liefdeleven
breng ze, half verborgen, in de regels van je verzen
probeer ze vast te houden, dichter
wanneer ze wakker worden
in je geest
bij nacht, of in het stralende licht
van de middag.
(kafavis, wanneer ze wakker worden, 1916)

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage