woensdag 15 december 2010

Herakles Redder in Nood

Weer een Heraklesverhaal uit de epiloog van Tuin van Holland..

Sommige mensen zeggen dat de opstand van de giganten plaatsvond lang vóór de schepping van de mens. Maar anderen beweren juist dat de Olympische goden de aanval van de giganten hebben overleefd dankzij de hulp van een mens: de grootste held uit de griekse mythologie, Herakles.

Zeus zou zijn zoon zelfs om die reden hebben verwekt. Want een orakel had de oppergod verteld dat de goden de giganten wel konden verwonden maar dat alleen een man als Herakles in staat was de reuzen te doden.

Hoezeer de almachtige Zeus afhankelijk was van de daadkracht van zijn zoon blijkt uit het verhaal van de verkrachting van Hera door de gigant Porphyrion.

Volgens die relatief onbekende post homerische vertelling weet Herakles niet alleen de giganten te doden, maar redt hij ook het huwelijk van Zeus en Hera.

De gigant Porphyrion was via een piramide van rotsblokken de hemel binnen geklommen.
Hij stormde op Hera af en greep haar bij de keel. De godin schreeuwde om hulp, maar de enige god die in de buurt was om haar te helpen was Eros, de god van de liefde.

Hera had geen keus: het was sterven of bemind worden. Ze smeekte Eros een pijl recht in de lever van het monster te schieten. Daarop veranderde de gigant van woeste belager in een smoorverliefde reus. Hij rukte Hera haar goddelijk gewaad van het lijf, smeet haar op bed en begon haar hevig te beminnen.

Zeus, die op het lawaai was afgekomen, wierp woedend van jaloezie zijn bliksem naar de minnaar van zijn vrouw. Dat haalde weinig uit, hij kon de gigant immers niet doden, alleen verwonden. Daarop brulde Zeus naar de aarde: ‘Herakles, zoon, schiet je pijlen af, mijn vrouw wordt belaagd.’

Herakles, die net bezig was een andere gigant af te maken, bedacht zich geen seconde. Hij rende de hoogste berg op en schoot met een welgemikt pijlschot Porphyrion dood, net voor die zijn zaad in de schoot van Hera kon storten.

Volgens mythologen, die de aanval van de gigant op Hera interpreteren als een erotische nachtmerrie van de godin, betekent dit verhaal vooral dat het wijs is om de hulp van Herakles de Redder in te roepen wanneer men, op welk uur van de vierentwintig ook, overvallen wordt door erotische dromen die het huwelijk bedreigen.

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage